Wiosną warto zacząć przygotowywać ziemię w warzywniku i na rabatach. Jest to najbardziej pracowity okres w roku. Do typowych czynności zaliczamy między innymi porządkowanie rabatów po zimie, przycinanie drzew i krzewów, pielęgnowanie trawników, nawożenie roślin, robienie sadzonek czy pikowanie. Warto również przygotować warzywnik, który jednak wymaga wyjątkowo dużo pracy. Podstawowe zadania z nim związane to pielenie, spulchnianie gleby oraz nawożenie.

Musisz usunąć chwasty!

Pielenie jest czynnością, która polega na usunięciu z rabat oraz terenów do nich przyległych wszystkich chwastów. Jest to bardzo ważne, ponieważ chwasty inaczej będą się nie tylko rozrastać i rozsiewać, ale również stanowią poważną konkurencję dla roślin uprawnych. Chwasty są często żywicielami pośrednimi groźnych szkodników oraz miejscem zimowania form przetrwalnikowych wielu chorób.

Spulchnianie gleby

Glebę spulchniamy już po oczyszczeniu warzywnika z chwastów. W przeciwieństwie do spulchniania jesienią, warto przekopać ziemię płytko, na głębokość około 15-30 cm. Taka czynność ma na celu rozbicie zaskorupionej warstwy gleby. Dzięki temu ograniczymy straty wody, które spływają z powierzchni zbitego podłoża.

Nawożenie warzywnika

Następną bardzo ważną czynnością jest nawożenie. Jeżeli nie zastosowaliśmy jesienią obornika, warto wzbogacić glebę w materię organiczną za pomocą dobrze rozłożonego kompostu. Zawiera on dużo łatwo przyswajalnych substancji odżywczych i nie jest tak mocno skoncentrowany jak obornik.

Raz na 3 lata warto zastosować dobrze rozłożony i przekompostowany obornik. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie rośliny go lubią, dlatego zasilamy nim tylko stanowiska, które mają wysoką potrzebę pokarmową. Obornik należy przekopać głębiej z glebą niż kompost, ponieważ straty wody są o wiele większe.

Nawozy organiczne stosujemy wczesną wiosną.

Wiosną w warzywniku musimy również stosować nawozy mineralne. Jeśli chcemy używać nawozu jednoskładnikowego, powinniśmy wcześniej zbadać naszą glebę i ustalić, ile składnika się w niej znajduje. Warto również pamiętać, że niektóre nawozy podaje się jednorazowo i w pełnej dawce. Inne zaś szybko ulegają wypłukaniu i trzeba je dzielić na dwa razy. Jeśli nie mamy doświadczenie w stosowaniu nawozów jednoskładnikowych, to warto wybrać te wieloskładnikowych. Stosujemy je w ilościach oraz terminach podanych na opakowaniu nawozu.

Takie nawozy stosuje się krótko przed siewem lub sadzeniem roślin.

Rabaty kwiatowe oraz krzewy ozdobne

Przygotowanie ogrodu ozdobnego wygląda trochę inaczej. Na rabatach bylinowych czy przy krzewach ozdobnych nie możemy już przekopywać gleby. W ten sposób uszkodzimy korzenie. Dlatego musimy ograniczyć się do odchwaszczenia upraw i lekkiego spulchnienia wierzchniej warstwy ziemi.

Rośliny wieloletnie również trzeba zasilić przed sezonem. Najlepiej jest skorzystać z nawozów wieloskładnikowych. Takie nawozy stosujemy kilka razy w sezonie, natomiast te długodziałające tylko raz! Rośliny wieloletnie również można zasilić kompostem, jednak traktujemy go jako ściółkę i rozkładamy na rabatach albo lekko mieszamy z wierzchnią warstwą gleby.